HÄRRYDA PISTOL OCH SPORTSKYTTAR

Nu börjar krutsäsongen, vi ses på skjutbanan!


POSTADRESS:
Härryda Pistol och Sportskyttar - Skyttesport
Härryda pistol och sportskyttar, Klintevägen 10
43891 Landvetter

PLUSGIRO:
399770-7

Är du intresserad av Skytte?


Alla är välkomna att delta i nybörjaraktiviteter. Inom pistolskytte innebär detta att man endast deltar i luftpistolträning samt är med på utsatta arbetsdagar. 

Efter 2 ggr så kan du antas som medlem i föreningen. Ingen medlemsansökan via internet eller post eftersom det är viktigt att vi får träffa den sökande.
 

I samband med inlämnad medlemsansökan betalas medlemsavgiften 250kr juniorer, seniorer 500kr+200kr inträdesavgift = 700kr till PG399770-7, angivet på ansökan (ange "medlemsavgift" på inbetalningskortet) och glöm inte att ange ditt namn!
 

Inlämnad medlemsansökan och inbetald medlemsavgift berättigar medlem att fortsätta nybörjarverksamheten.
 
 

För pistolskytte gäller att man visar intresse för träning, tävling och aktivt deltar i klubbverksamhet, innan man beredes plats på den studiecirkel som är obligatorisk innan övergång till krutskytte.

 

HPSS:s syfte är inte att förse intresserade med vapen utan att förse föreningen med fina skyttar som kan representera föreningen och gärna Sverige i skyttetävlingar, såväl nationellt som internationellt. För att säkra detta syfte ställer föreningen stora krav på att medlemmarna tränar, tävlar och arbetar för föreningen. Man blir ingen mästerskytt genom att delta då och då - skytte är en sport som kräver god fysik och god mental träning för att kunna lyckas!

Pistolskyttekort


Vad är Pistolskyttekortet ?

Många undrar vad kursen som leder från luftpistolskytte till krutskytte innebär. Här kommer en liten introduktion till vad man kommer att utsättas för. Och observera att det är obligatorisk närvaro för att man skall kunna klara av provet kväll 8. Avklarat prov är förutsättningen för att få delta i nybörjarträning med krut.
Under nybörjarträningen skall man sedan avlägga prov för Bronsmärket.

Kväll 1: 18:00-20:00 Intro + Avsnitt 1
Kväll 2: 18:00-20:00 Avsnitt 2
Kväll 3: 18:00-20:00 Avsnitt 3
Kväll 4: 18:00-20:00 Avsnitt 4
Kväll 5: 18:00-20:00 Avsnitt 5 (Skjutning)
Kväll 6: 18:00-20:00 Avsnitt 6
Kväll 7: 18:00-20:00 Appendix och Uppföljning
Kväll 8: 18:00-20:00 Skriftligt prov

 

Kommande Tävlingar

1 April
Avrostning Helgered Fredrik Kl 10

29 April
Alliansen 2 Göran/Mikael L kl 12

Maj-Juni
Hemortens Helgered

20 Maj
Alliansen 3 Fredrik/Andreas kl 12

9 September
FM Bana Helgered kl 10

11 November
Bladkrutet Helgered Frasse kl 10

9 December
Tomtehylsan Helgered Per kl 10

Obestämt
FM Fält Helgered kl 10


Bilder

Bilder från HPSS